Cooltrade International to powszechnie uznana firma na rynku
międzynarodowego importu i eksportu profesjonalnych
chłodziarek i zamrażarek z wbudowanym silnikiem
chłodzenia oraz witryn w Unii Europejskiej i poza nią.
Nasza firma ma do dyspozycji bardzo dużą ilość tych
urządzeń, przez co możemy zagwarantować
szybkie terminy dostaw. 

 

Home

 

Witamy na stronie firmy Cooltrade International. Trafili?cie Pa?stwo pod w?a?ciwy adres szukaj?c nowych ch?odziarek i zamra?arek oraz witryn wysokiej jako?ci. Niezale?nie od tego, czy chodzi Pa?stwu o mebel standardowy czy o witryn? stworzon? na zamówienie. Wszystko jest mo?liwe. W naszym warsztacie jeste?my w stanie dopasowa? ka?dy typ urz?dzenia do Pa?stwa szczególnych ?ycze?. Nasze meble s? równie? dost?pne w wybranym kolorze i wyposa?eniu.

Cooltrade International to Pa?stwa partner na rynku ch?odziarek i zamra?arek.